Pavelló i piscina. El Masnou

Emplaçament
C/Ciutat Sant Sebastià, 14
El Masnou
Projecte
1979
Obra
1982 - 1985