Estació d'autobusos. Tàrrega

Emplaçament
C/del Migdia, 8
Tàrrega
Projecte
1982
Promotor
Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya