Estació d'autobusos. Sabadell

Emplaçament
C/Estació, 67
Sabadell
Projecte
1982
Promotor
Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya