11 habitatges en filera. Barcelona

Emplaçament
C/Natzaret amb C/Jericó i C/ Samaria
Barcelona
Projecte
1984
Obra
1985 - 1987
Promotor
Iniciatives d'Arquitectura i Habitatge S.A
Superfície construïda
2.264 m²
Pressupost
320.000 €

El present projecte té com a objectiu la construcció d'un edifici d'11 habitatges i 8 tallers de protecció oficial situats a l'illa formada pels carrers de Natzaret, Jericó i Samaria de Barcelona. L'edifici es desenvolupa de forma lineal, paral·lelament al carrer de Natzaret. En la planta soterrani se situa l'accés a l'edifici i, a través d'un corredor, se situen els accessos als habitatges i a les places d'aparcament. En la planta baixa se situen: la sala d'estar menjador i la cuina dels 11 habitatges, així com una terrassa situada sobre el corredor de plantes soterrani i els jardins privats per cada habitatge. En la planta primera se situen les habitacions i banys. En la planta segona trobem els onze apartaments, als quals s'hi accedeix a través d'un corredor situat al llarg de l'edifici. Aquesta planta es comunica mitjançant una passarel·la, amb l'encreuament dels carrers Samaria i Jericó, constituent un nou accés a la finca.