Pavelló esportiu de l'escola Thau. Barcelona

Emplaçament
Av.d'Esplugues, 49-53
Barcelona
Projecte
1984
Obra
1985 - 1986
Promotor
Institució Cultural del CIC
collaborators
J.Fargas
Contructora
Brycsa
Superfície construïda
2.000 m²
Pressupost
420.700 €
Premis
Obra finalista. Premis FAD. 1986

Pavelló esportiu afegit a un complex escolar i en un terreny amb fort desnivell. Es forma una base rectangular massiva d’assentament que engloba totes les activitats servidores i que dialoga, per escala i per textura, amb l’edifici preexistent de l’escola. El recorregut perimetral d’accés a la pista i a les graderies permet gaudir d’una visió excel·lent sobre tota la ciutat. Estructura de formigó vist que articula totes les parts de l’edifici amb una coberta lleugera suportada per jàsseres metàl·liques. Els espais de circulació semisoterrats es doten d’un paisatge propi amb la disposició visualment oberta de la sala de màquines i amb un tractament acurat de la llum i l’ombra. L’edifici té doble accessibilitat: des de l’escola i des del carrer.