Estació d'autobusos. Ripoll

Emplaçament
C/del Progrés, 33
Ripoll
Projecte
1984
Promotor
Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya