Estació d'autobusos. Tortosa

Emplaçament
C/Adrià d'Utrecht, 1
Tortosa
Projecte
1990
Promotor
Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya