Estació de servei REPSOL . Sant Adrià de Besòs

Emplaçament
Ctra. de la Catalana
Sant Adrià de Besòs
Projecte
1991
Superfície construïda
3.046 m²