Vestidors i grades a Can Zam. Santa Coloma de Gramenet

Emplaçament
Can Zam
Santa Coloma de Gramenet
Projecte
1992
Promotor
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Superfície construïda
570 m²
Pressupost
1.337.600 €

El projecte consta de dues parts: l'ordenació d'un espai exterior a partir de la instal·lació d'una pista d'atletisme, i la construcció d'un edifici annex apte per a vestidors, magatzems, serveis més una graderia, en part coberta, capaç per a 450 espectadors.

L’edifici respon a unes exigències modulars que permeten adequar-se perfectament als diferents requeriments programàtics. El mòdul base ve establert d'acord amb el dimensionat de les graderies i aquestes es disposen a sobre del cos de vestidors amb la voluntat d'aconseguir un volum final el més pur possible, de manera que cap part de l'edifici s'escapi de les lleis que configuren el mòdul.

El conjunt de l'edifici se situa a la línia de façana del parc, amb connexió directe amb la trama urbana pel cantó del riu Besòs.