Pla parcial "Pla d’Alella". Montgat

Montgat
Projecte
1989
Promotor
Àrea Metropolitana de Barcelona. Ajuntament de Montgat
Pressupost
7.436.000 €