Reforma Nau Quadis a la Zona Franca. Barcelona

Barcelona
Projecte
1995