Urbanització de la Riera d'Arenys de Mar. Arenys de Mar

Emplaçament
Riera d'Arenys de Mar
Arenys de Mar
Projecte
1997 - 1997
Promotor
Ajuntament d'Arenys de Mar
collaborators
Portell-Brunés Enginyers, S.L
Jornet Llop i Pastor, SCP
Manuel Moyano, Manel Reventós
Manel Comominas

La Riera és l’únic buit urbà capaç d’argumentar la possibilitat d’una existència confortable per la Vila, essent aquest espai buit el seu patrimoni urbanístic i monumental per excel·lència. La Riera és, doncs, la clau de volta sobre la que recolzar-hi totes les interpretacions plausibles del fenòmen urbà de la Vila, i sobre la que pivoten totes les actuacions de millora urbana.

La dimensió com a patrimoni irrenunciable, el buit com a potencial generador. Redefinició d’un espai tradicional, procurador del territori i de la memòria urbana de la Vila, recuperat en tota la seva potència primordial. Magnificat, en una paraula. Color de sauló desgranat, llum terrosa, sostre vegetal d’ombra benèfica a l’estiu i columnes de llenya nua que acompassen el raig de sol a l’hivern. A l’un i a l’altre cantó la gent formigueja, amunt i avall, fent i desfent la roda del temps per damunt d’una catifa empedrada. Al mig la presència de l’horitzó aixopluga tots els esdeveniments possibles. Sístole i diàstole de la vitalitat de la Vila, que, per sobre el camí de l’aigua, configura les rierades humanes d’Arenys de Mar i produeix tots els “bots” de la vida col·lectiva dels arenyencs.