Blocs per a 112 habitatges a "Camp de l'Empedrat". Cornellà

Emplaçament
Parcel·la C- del sector "Camp de l'Empedrat"
Cornellà
Projecte
1997
Obra
1997 - 1999
Promotor
Inmobiliaria Colonial, S.A
collaborators
Francisco Lamparero
Contructora
Dragados
Superfície construïda
16.688 m²
Pressupost
4.237.542 €

Projecte de dos edificis d'habitatges amb un total de 112 habitatges, locals comercials en planta baixa. El projecte es resol mitjançant dos blocs d'habitatges lineals i paral·lels a l'avinguda Porta Diagonal units en la seva façana al carrer Marià Fortuny amb un cos de planta baixa dedicat a locals comercials. L'espai així configurat en forma de U acota un espai lliure interior d'illa d'ús comunitari i apte per esplai, on s'hi ubica una piscina. Els dos blocs destinats a habitatges són cossos de planta baixa més 8 plantes pis, enfrontats entre ells, i tenen cadascun d'ells 4 escales que serveixen a dos habitatges per replà. La composició general de l'edifici, que tendeix a la horitzontalitat, es descompon en tres parts: planta baixa, cos central amb les plantes 1 a 6, les plantes dúplex amb coberta, i la planta coberta.