Complex esportiu. El Prat de Llobregat

Emplaçament
Av. Remolar amb C/ de Llobregat
El Prat de Llobregat
Projecte
1998
Obra
1998 - 2001
Promotor
INCASÒL. Ajuntament del Prat de Llobregat
collaborators
PGI Grup
J.Bardají Joval
COTCA
Contructora
Sacyr, S.A
Superfície construïda
3.431 m²
Pressupost
3.610.000 €
Fotografia
Lourdes Jansana
Premis
1r. premi. Concurs convocat per INCASÒL. 1997

Complex esportiu format per un camp de futbol, ​​dues pistes exteriors, una sala de musculació, quatre sales de reunions, un bar i un pavelló triple poliesportiu, amb els vestidors i serveis corresponents. A partir de les dades programàtics i de l'entorn preestablerts es van definir les següents decisions projectuals bàsiques: S'ocupa el centre del solar amb un conjunt (de directriu longitudinal nord-sud) format per l'edifici del pavelló esportiu, la graderia i els vestidors del camp de futbol, ​​el mateix camp de futbol i dos pistes esportives. Aquest conjunt s'articula amb una sola geometria i amb tendència a la compacitat i a la densitat morfològica, formant un centre dur, que des d'un punt de vista urbanístic agafa una gran rellevància volumètrica, especialment la caixa tancada del pavelló que s'articula i es vincula al camp de futbol mitjançant la graderia, que al seu torn acull el bar, les oficines, i els vestidors de futbol i de les pistes exteriors. Hi ha 4 accessos al conjunt de la zona cada un d'ells situat en un dels punts cardinals. L'accés principal és el del nord on, a través d'un pati ben formalitzat, la instal·lació connecta amb la ciutat.