Centre polivalent de recursos i iniciatives. Premià de Mar

Emplaçament
C/ de l'Esperança - C/del Nord
Premià de Mar
Projecte
1997
Obra
1997 - 1999
Promotor
Ajuntament de Premià de Mar
collaborators
Intermax, S.L
Contructora
Teyco, S.A
Superfície construïda
881 m²
Pressupost
550.000 €

Aquest edifici, insertat dins la trama urbana del centre de Premià de Mar, s'ajusta a la normativa vigent que deriva de la tradicional casa domèstica que ha generat el gra del teixit històric, malgrat que el seu ús és clarament públic. Parteix d'una volumetria de planta baixa + 1r pis, en forma d’”L” degut a la situació en cantonada. La vida de l’edifici gira més cap a l’interior, el pati que cap a l’exterior.

La planta soterrani disposa d’una sala d’actes i tres locals d’assaig. La planta baixa per on s’accedeix, té un caràcter més de relació i d’informació, on s'hi ubiquen la sala pel Centre d'Informació i Orientació Juvenil, i el bar, directament abocat al pati interior i amb accés propi, que si convé es pot independitzar de la resta de l'edifici. La planta primera, acull les activitats i despatxos propis de la direcció i administració del centre, tres sales per associacions del municipi, tres aules, més una sala de reunions.