Poliesportiu municipal Can Vinader. Castelldefels

Emplaçament
Rbla. Blas Infante, 23-25
Castelldefels
Projecte
1997
Promotor
Ajuntament de Castelldefels
Superfície construïda
2.665 m²
Pressupost
1.960.000 €
Premis
2n. premi. Concurs convocat per l'Ajuntament de Castelldefels. 1997

El projecte neix, més enllà de les exigències programàtiques, com una reflexió sobre l'espai geogràfic que l'envolta; sobre la posició de la fita del Castell i sobre la significació de la trama urbana que, des del centre urbà, arriba a la parcel·la, situada a un dels límits de la ciutat construïda, en contacte, amb el verd.
La parcel·la manifesta dues realitats: la pineda (el món natural a preservar) i la clariana (el buit potencial per edificar). L’edifici del Pavelló es col·loca a la part del solar buida de pins i propera a l'avinguda, oscil·lant sobre dues línies de força: la solar N-S que permet una bona captació de llum pel nord, i la que determina la visual del Castell des del Pavelló.
Es col·loca també englobant el carrer terrassa que travessa el solar i que és la principal línia de connectivitat interna. Així, el pavelló, presenta un vestíbul allargat, que és el mateix carrer proposat, amb entrada tant per la pineda com per l'avinguda urbana i que es dota del màxim contingut programàtic per donar-li la major intensitat: accés als vestidors, bar, accés a la pista exterior i accés a la graderia.