Blocs per a 24 habitatges. Gavà

Emplaçament
Av. Joan Carles, 17-19, cantonada C/Sant Lluís, 67
Gavà
Projecte
1998
Obra
1998 - 2001
Promotor
IMPSÒL
collaborators
Tectum
Briz i Fumadó, Arquitectes
Contructora
FCC Construcción, S.A.
Superfície construïda
3.440 m²
Pressupost
1.125.000 €
Fotografia
Lourdes Jansana

Projecte de 24 habitatges a Gavà, en un solar en forma corba i en pendent que presideix un espai públic rellevant. Es parteix d'una homogeneització de materials fixada: obra vista, coberta de teula, fusteries d'alumini, etc. Formació d'una coberta i volum unitaris, malgrat la forma i el pendent del solar.
A la façana principal s'adopta una composició que evidencia la pèrdua del tradicional "pla murari foradat" per a convertir-se en una mena de "patchwork" de buits, plens i sortints -finestres, matxons d'obra vista i terrasses-, buscant la màxima obertura per a l'interior dins els marges econòmics, funcionals i de condicions tèrmiques de l'edifici, i donant resposta a la utilització de l'obra vista com a material aplacat i no estructural.
A aquesta "caòtica" composició s'hi superposa l'ordre dels baixants d'aigües pluvials de coberta que recorren l'exterior de l'edifici coplanaris amb la paret d'obra vista.