Museu de l'automòbil.

Emplaçament
Prada de Mole d'Encamp
Projecte
1999
Promotor
Ministeri d'Ordenament Territorial. Govern d'Andorra
collaborators
JuliàCall
Superfície construïda
6.675 m²

Edifici situat en un dels punts més estrets de totes les Valls d’Andorra, veritable punt d’inflexió entre les valls del sud i les del nord que actua com a porta d’Encamp.
La connectivitat urbana ha d’ésser el criteri prioritari que ha d’orientar el disseny del Museu Nacional de l’Automòbil. Respecte la millora de les condicions d’exhibició dels automòbils, s’aposta per uns espais que tinguin el sostre raonablement alt i per uns espais que es puguin connectar de la millor manera possible amb l’espai exterior. Tot plegat en un espai unitari amb les mínimes sales i habitacions possibles.
Més enllà dels automòbils, peces d’una dimensió considerable, també cal reconèixer l’existència d’altres objectes (gadgets, miniatures, accessoris, etc ) que alimenten el coneixement de la cultura automobilística i que acostumen a ésser de dimensions més reduïdes. Per a ells, caldrà habilitar un espai on puguin ésser exhibits i contemplats amb la major eficàcia possible.