Promoció de 104 habitatges unifamiliars. Sant Quirze

Emplaçament
C/de Bages, Segrià i Avda. Egara s/n. Illa 3A, 3B, 4A i 4B. Sector "Can Casablancas"
Sant Quirze
Projecte
2000
Obra
2001 - 2003
Promotor
Ferrovial Inmobiliaria, S.A
collaborators
Portell-Brunés Enginyers, S.L
Contructora
Ferrovial Agroman, S.A
Superfície construïda
31.342 m²
Pressupost
10.139.888 €

Projecte de 104 habitatges unifamiliars en filera agrupats en set blocs a la zona residencial "Can Casablancas" a Sant Quirze del Vallès. Un d'aquests blocs està format per set habitatges de PB+1 i una planta soterrani dedicada a aparcament. La resta dels blocs estan formats per habitatges de PB+2 i una planta soterrani dedicada a aparcament.
Els problemes principals deriven de l'impacte provocat per la massificació i la repetició. Per mitigar-los, el projecte proposa una diversitat d'oferta programàtica, de situació topogràfica, i de tractament del volum i de la façana dels habitatges unifamiliars, de tal manera que la llei de formació morfològica de repetició no sigui directament perceptible i que els efectes de llum i ombra provoquin la desmaterialització del propi volum.
Es té sempre molta cura de garantir la màxima privacitat entre els habitatges. Entre les barres d'habitatges, mitjançant la formació de talussos, es disposa una zona enjardinada comú, per a l'oci col·lectiu, amb piscines i zona de jocs infantils.