Edificis d'oficines Augusta Park. Sant Cugat del Vallès

Emplaçament
Can Guinardera
Sant Cugat del Vallès
Projecte
1999
Promotor
Marcove
Superfície construïda
7.200 m²

Un paisatge-corredor entre horitzons de muntanyes, marcat i envoltat per l'encreuament de dues autopistes que estableixen un centre territorial. Vectors de velocitat amb onades de desacceleració i d'intercanvi.
Una morfología en transformació en la qual conviuen restes de formes naturals, agrícoles i immobiliàries, poblant estàticament els intersticis entre els cabals del moviment.
Cal establir, aquí, un lloc pel treball, amb capacitat per apropiar-se de l'entorn i, a la vegada un element referencial per sí mateix (hite).
Un interior que delimita un llindar, una pertinença i un intercanvi. Que concreta un accés, un vestíbul i un punt de trobada pels sis blocs d'oficines. Que concreta un paisatge propi intermediari entre el paisatge exterior i l'espai interior de treball. Uns edificis que ocupen l'espai com individualitat i també com a conjunt.
Pertanyen, tots, a un recinte definit per un traçat elíptic (el mateix que defineix la forma del perímetre de cada un d'ells). Un traçat bipolar engendrat per trajectes en moviment, capaç d'integrar-se perfectament a la pròpia morfologia de la velocitat tant en el seu traçat com en la seva percepció. Amb capacitat tant per significar un centre com per ocupar un interstici. En resum, una forma autònoma i integrada, significativa i harmònica.