Escola Thau. Sant Cugat del Vallès

Emplaçament
Avinguda de la Generalitat, 199-201
Sant Cugat del Vallès
Projecte
1995 - 1996
Obra
1996 - 2002
Promotor
Institució Cultural del CIC
collaborators
Portell-Brunés Enginyers, S.L
Contructora
Marcove, S.A
Superfície construïda
3.872 m²
Pressupost
1.580.000 €
Fotografia
Lourdes Jansana

Edifici escolar situat en un solar perifèric proper al segon cinturó de Barcelona. El solar es divideix longitudinalment pel mig amb una línia nord-sud que esdevé la façana de l'edifici i el principal camí d'accés, que s'inicia a l'aparcament i arriba fins als espais esportius. El programa es desenvolupa en dues plantes, en disposició d'estora i amb uns patis-umbracles intercalats. Tot s'articula a través d'una estructura regular de formigó, on es disposen una sèrie de caixes d'estructura lleugera i mixta (fusta i alumini) que acullen totes les activitats necessàries. Entre els intersticis de les caixes es formen els espais de recorregut i de relació.