Blocs per a 108 habitatges. Castelldefels

Emplaçament
C/Ramon Otero, 101-106.
Castelldefels
Projecte
2002
Promotor
Inmuebles Mirp, S.L
Superfície construïda
17.385 m²

Projecte de sis blocs, de divuit habitatges cadascun, a Castelldefels. La situació dels blocs ha obligat a redactar una Modificació del Pla Parcial, a fi d’assegurar la màxima conservació de la pineda existent, i la millor apropiació del paisatge.
A la part de la pineda més lliure d’arbres se situa una piscina comunitària. El terreny presenta un pendent del 8%. L’accés a cada un dels blocs, que tenen cinc habitatges per replà, es realitza per la façana nord, mentre que l’accés als aparcaments es realitza per la façana sud.
La disposició dels habitatges permet que les sales d’estar i la cuina estiguin en cantonada, guanyant així, una major qualitat ambiental, d’il·luminació i de visuals. A la planta tercera, els habitatges de tres dormitoris disposen d’un espai i d’una terrassa a la planta sota coberta amb tipologia dúplex. S’aposta per una volumetria abstracte, pura i tensa, que tendeix a la maxima planeitat.