Pavelló poliesportiu i piscina coberta. Santa Margarida de Montbui

Emplaçament
Av. de l'Esport, s/n
Santa Margarida de Montbui
Projecte
2004
Obra
2006 - 2009
Promotor
Diputació de Barcelona (Àrea d'Esports). Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Contructora
Tiferca/Emcofa
Superfície construïda
5.525 m²
Pressupost
4.650.000 €
Fotografia
Lourdes Jansana, A. Flajszer
Premis
1r. premi. Concurs convocat per la Diputació de Barcelona. 2000

Edifici de serveis amb una piscina, una sala triple poliesportiva i una sala de musculació amb els seus vestidors corresponents, així com amb una central de producció conjunta d’energia. L’edifici es disposa al llarg del carrer seguint la orientació nord-sud, el que afavoreix la construcció d’una coberta en dent de serra que varia d’orientació segons les necessitats interiors del programa.

Tota la façana es cobreix amb plaques prefabricades de formigó disposades segons el pendent de la línia de coberta a cada tram, de manera que les obertures es formen amb l’espai sobrant entre la darrera placa sencera i la horitzontal del terreny.
Voluntat de convivència entre una diversitat fragmentària quasi com una metàfora de la ciutat contemporània i, ensems, empatia geològica amb la tectònica del paisatge.