Locals parroquials de Sant Pere. Terrassa

Emplaçament
C/Rectoria
Terrassa
Projecte
2002
Obra
2004
Promotor
Ajuntament de Terrassa (IMCET), Arquebisbat de Barcelona
Superfície construïda
241 m²
Pressupost
317.345 €

Projecte d'un petit edifici en cantonada dins el context de l'antic poble de Sant Pere que ha d'acullir els nous serveis parroquials del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa.
La proposta presentada s'articula a partir de l'optimització de la planta de distribució d'acord amb el programa presentat i amb la necessitat de respectar el màxim possible les restes arqueològiques existents.
El programa es divideix clarament entre els serveis parroquials que resten a la planta baixa, i les aules que es col·loquen a la planta primera. Procurant que des del despatx parroquial es tingui visió de la plaça del Rector Homs i de les pròpies esglésies, i que des de la sala principal de reunions s'accedeixi al pati posterior.
El solar permet una edificació en cantonada, i en això esdevé singular ja que la façana no és un pla estàtic sinó que permet, gairebé, donar-li la volta sencera. El plantejament de les obertures vol treure partit d'aquesta situació i emfasitzar-la, esquinçant el pla de façana d'una manera tensa i plàsticament intensa, ja que la seva construcció amb pantalles de formigó armat ens permet abordar els problemes d'estabilitat.