Institut Català d'Investigació Química Seescelades. Tarragona

Emplaçament
C/de l'Escorxador, s/n
Tarragona
Projecte
2001
Promotor
Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química
Superfície construïda
7.000 m²
Pressupost
5.710.000 €

Aquest projecte, més enllà de les exigències programàtiques, neix d’una reflexió sobre les especials característiques del lloc. Un lloc adjacent a la carretera d’accés a Tarragona, obert, a ponent, sobre la vall del riu Francolí i deslligat de qualsevol trama urbana reconeixible. El projecte, així, busca l’harmonia entre la llei de l’assentament (lògica del terreny) i la llei de les visuals (lògica de l’apropiació paisatgística), i assumeix que el nou edifici prengui un gran valor de pregnància figurativa identificadora i articuladora de l’entorn.
A nivell programàtic s’aposta per que els laboratoris més els serveis científico-tècnics ocupin la part més alta del conjunt. El bar, la biblioteca i el centre informàtic i l’àrea d’administració se situen a la planta d’accés.
Els serveis generals se situen a la cota inferior en relació directe amb l’aparcament, que se situa a la cota més baixa Els nuclis verticals d’accés, així com els patis d’instal.lacions, estan situats a fora de les estances i permeten una total flexibilitat en la remodelació interior de l’edifici.