Reconeixement i criteris d'ordenació pel sector de La Marina. L'hospitalet de Llobregat

Emplaçament
Delimitat pels carrers: C/del Foc, Ps. de la Zona Franca, C/dels Montors i C/de la Metal·lúrgia
L'hospitalet de Llobregat
Projecte
2002 - 2003
Promotor
Associació de propietaris La Marina
collaborators
Jornet Llop i Pastor, SCP
EACOM
Superfície construïda
477.688 m²

Proposta de transformació del barri de la Marina, per iniciativa de l'associació de propietaris del sector. Transformació en un barri fonamental en l'activitat econòmica que, després, i per requeriment municipal, deriva cap a un barri residencial.
Els criteris generals s'estructuren a partir de quatre eixos: potenciar la connectivitat urbana i afavorir la permeabilitat en xarxa més que la centralitat; buscar la continuïtat amb el model Cerdà, com l'ADN de Barcelona, amb una voluntat d'enllaçar amb els antecedents i sense renunciar a incorporar-hi les inevitables transformacions històriques; apostar per una transformació seqüencial individualitzada i a diferents velocitats; i, sobretot en el cas del barri residencial, treballar amb una profunditat habitable més gran i amb una organització més complexa de l'edificació on les pautes de creixement i transformació, dins una configuració volumètrica flexible, es recolzen en una parametrització del buit i defugen en tot moment qualsevol apriorisme compositiu.