Ampliació del Club Esportiu Laietà. Barcelona

Emplaçament
C/de Pintor Ribalta, 2B
Barcelona
Projecte
2002
Promotor
Club Esportiu Laietà
Superfície construïda
2.500 m²
Pressupost
3.532.600 €

Es tracta de la reordenació i reforma interior dels actuals espais de vestidors, gimnàs i oficines del Club Esportiu Laietà i la construcció d’un nou edifici, per ubicar els nous vestidors, les zones lúdico-termals i de piscines, interiors i exteriors, una pista poliesportiva i una pista de tenis a l’aire lliure situades a la coberta.
La proposta es divideix en dues actuacions: la construcció del nou edifici de vestidors, piscines i pistes exteriors; i la remodelació dels espais interiors existents. Així,es planteja edificar un nou edifici, d’una planta d’alçada, situat entre ambdós edificis existents, ocupant l’espai de la pista poliesportiva, les grades, i les dues pistes de tenis primeres. Aquest edifici, a més, unifica i dóna coherència a tot el conjunt edificat dels edificis del Club marcant una cota d’assentament i un espai de centralitat.
Pel que fa a l’edifici de fitness, es planteja utilitzar-lo tot ell per activitats físiques, traslladant el vestidor femení i les oficines del club. Respecte el saló social es planteja reordenar l’espai destinat als nens, modificant la posició dels serveis a la planta soterrani, i aconseguir, així, un gran espai, directament relacionat amb el pati longitudinal que hi haurà entre el club social i l’edifici nou de vestidors.