Estació d'autobusos. Cervera

Emplaçament
C/de Vidal de Montpalau s/n
Cervera
Projecte
2002
Promotor
GISA Gestió d'Infraestructures, S.A
Superfície construïda
1.292 m²
Pressupost
355.590 €

Estació d'autobusos de quatre andanes a Cervera. El solar, té forma trapezoïdal i es troba enfront de l'estació del tren situada a l'altre costat de la via.
La posició de les andanes ve fixada per la futura existència del pas soterrat que connectarà amb l'estació del tren, el sentit d'accés i de sortida dels autobusos i per la profunditat i les mides del solar disponible.
Les vies del tren llinden amb la platja d'autobusos, i l'andana és utilitzable per les dues bandes. El vestíbul se sitúa el més proper possible al pas soterrat.
L'estructura general de la coberta de les andanes es forma amb una llosa de formigó. El seu acabat inferior és molt reflectant ja que actúa com element difusor de la llum artificial. Aquest sostre és el veritable protagonista de l'estació i el seu element identificador. El fet de l'existència de la llosa ens permet evitar la formació de pòrtics seriats i repetitius i comptar amb un sostre llis sense jàsseres aparents.
Amb aquesta senzilla estratègia i una bona tria dels materials s'intenta que el manteniment tendeixi al mínim indispensable.