Centre esportiu ÀCCURA. Gavà

Emplaçament
C/de Tellinaires amb C/de Palamós
Gavà
Projecte
2003 - 2004
Obra
2005
Promotor
Sport, Vida y Ocio, S.L
Superfície construïda
10.220 m²
Pressupost
8.342.187 €
Premis
1r. premi. Concurs convocat per Sport, Vida y Ocio. 0

En un solar que es troba just enfront del mar, l’edifici es disposa al llarg del carrer d’accés, deixant una franja lliure de terreny per la ubicació de diverses activitats esportives a l’aire lliure. L’activitat s’organitza a dos nivells amb una planta soterrani per l’aparcament. A la planta baixa hi ha els serveis generals, cures mèdiques i estètiques, bar i vestidors. A la planta superior hi ha la piscina i les sales esportives, des d’on la visió de l’horitzó marítim és excel·lent.

L’edifici, exteriorment, és un contenidor de formigó vist i acabat amb una veladura de color. Interiorment, tot l’ambient deriva del color blanc de les parets i de la diversa disposició de la llum que entra per les obertures que es col·loquen enrasades per la part exterior de la façana.