Nau industrial i oficines per a ACSA. Hospitalet de Llobregat

Emplaçament
C/de la Feixa Llarga, 55-61
Hospitalet de Llobregat
Projecte
2003
Obra
2004 - 2004
Promotor
ACSA Agbar Construcción
Superfície construïda
2.907 m²
Pressupost
2.326.000 €
Fotografia
Lourdes Jansana

Construcció d'una nau industrial per a ACSA a l'Hospitalet de Llobregat.
D'acord amb el programa facilitat per la propietat, a la planta baixa se situa l'accés de camions al pati interior, l'accés de personal, el control d'accés, la zona de magatzem amb els seus despatxos i els lavabos de la planta. A la planta primera s'ubiquen els vestidors d'homes i dones, el menjador, la sala del comitè i l'àrea de control mèdic. A la planta segona s'ubiquen la sala de juntes, despatxos de direcció, una sala de formació i les oficines. A la planta coberta se situen les calderes i els grups de bombes de calor.
Els accessos a les plantes es realitzen mitjançant dos nuclis que contenen escales i un ascensor en un dels nuclis i la previsió (forat) d'un altre ascensor en l'altre nucli. L'estructura es planteja prefabricada de formigó armat. Els tancaments de façana seran de plaques de formigó prefabricat col·locades en sentit horitzontal o vertical segons les plantes.