Campus Catalunya, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

Emplaçament
Av. Catalunya s/n
Tarragona
Projecte
1996
Obra
2009
Promotor
Universitat Rovira i Virgili i DURSI
Superfície construïda
16.012 m²
Pressupost
11.877.766 €
Fotografia
Lourdes Jansana

Campus universitari de la Universitat Rovira i Virgili situat en una àrea central de Tarragona i que inclou les facultats de ciències jurídiques, lletres, escola universitària d’infermeria i facultat d’educació i psicologia.
Campus universitari de la Universitat Rovira i Virgili en una àrea central de Tarragona. Dues grans barres edificades corbades i quasi paral·leles, una per als aularis i l’altra per als departaments, delimiten un àmbit central que esdevé l’espai principal d’accés i de relació. La corba dels edificis deriva dels traçats de les vies rodades que els envolten i la connexió entre tots dos té lloc a través de passarel·les a diferents nivells. El pla de façana es construeix amb plaques prefabricades de formigó de tres mides diferents que, combinades adequadament, introdueixen diversitat en la repetició programàtica i defineixen una mida de forat que cohabita perfectament amb els edificis d’habitatges de l’entorn urbà proper.