Proposta d'ordenació del Sector de Can Maians. Vilassar de Dalt

Emplaçament
Sector Can Maians
Vilassar de Dalt
Projecte
2004
Promotor
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Superfície construïda
70.583 m²

A partir de la fascinació per la capacitat d’apropiació paisatgística del lloc, s’explora una formulació urbanística més creïble des del punt de vista de la vitalitat i intensitat urbanes dels espais basades en:

1. Traslladar el gran espai públic central proposat a una zona totalment adjacent i depenent de l’espai verd de la Riera Salvet, aprofitant la pròpia energia històrica i morfològica de la Riera.

2. Articular el conjunt perllongant el carrer de la Sardana fins el carrer de Riera Selvet després de passar a tocar de la Masia de Can Maians. Aquest carrer, s’ha de convertir en l’element estrucutrador més important del sector.

3. Explorar i definir la implantació dels edificis, defugint les illes tancades i procurant sempre la màxima obertura visual. Es busca un equilibri entre els rigor de la nova implantació i la pròpia textura urbana del lloc: entre lo nou i el vell; entre la uniformitat i la diversitat; entre el concepte i el sentiment.