Pista d'atletisme coberta al Parc de Sant Oleguer. Sabadell

Emplaçament
Parc de Sant Oleguer
Sabadell
Projecte
2003
Promotor
Ajuntament de Sabadell
Superfície construïda
12.765 m²
Pressupost
7.905.000 €

La singularitat d'aquest propòsit arquitectònic rau en la construcció d'un espai que “habitualment” ha de ser utilitzat per no més de 1500 espectadors i al mateix temps i amb els mateixos recursos ha de ser un espai “extraordinàriament” adequat per 4500.
A partir d'aquesta opció estratègica se'n deriven diversos escenaris programàtics:
- Ús diari esportiu
- De competició (local i internacional)
- Altres usos: espectacles, exhibicions...
Es tracte d'un volum mínim amb una configuració abstracta i unitària. Una sola operació de pell: tractament igual a coberta que a façana.
S'aposta per una interioritat concèntrica sobre la pista, però voltada d'un deambulatori perimetral excèntric obert a la vall del Riu Ripoll. Es busca un ambient de clarobscur i una il·luminació natural associada al deambulatori i filtrada per la graderia.
Es proposa una estructura de làmina plegada amb l'avantatge que neix de l'element més simple (la llosa plana), i que és la forma que es “geometritza” la que l'adequa a la funció que ha de realitzar. Degut a l'alçada el projecte planteja la substitució de l'element laminar de formigó pel seu “equivalent” en acer: la gelosia.