Blocs per a 324 habitatges. Vilafranca del Penedès

Emplaçament
Sector Pau-21
Vilafranca del Penedès
Projecte
2004
Obra
2005 - 2008
Promotor
Construcciones Reyal, S.A
Superfície construïda
33.600 m²
Pressupost
25.000.000 €
Premis
. Premi Endesa a la sostenibilitat. Saló Meeting Point. 2007

La voluntat del bon assolellament a les zones de dia, juntament amb l'economia de nuclis verticals fonamenta l'estratègia distributiva a partir del tipus de tres habitatges per replà. La diversitat en les llargades de bloc, peró, provoca la necessitat d'un altre tipus amb únicament dos habitatges per replà que el complementi. Els nuclis tot i ser diferents per a cada cas, es disposen sempre a les bandes nord-est i nord-oest, permetent així una bona ordenació, també, de la planta d'aparcament.

Pel que fa a les façanes, cal parlar bàsicament de dues imatges força diferenciades, segons si són les que corresponen a dormitoris (zones de nit), o les de zones d'estada (zones de dia). En les façanes corresponents a zones de nit s'intenta evitar l'efecte, sovint excessiu, de repetició amb la introducció de dues variants de finestra per als dormitoris principals i el seu joc aleatori en les diferents escales. La composició general de la façana ve establerta amb la superposició d'un jardí­ vertical per sobre el ritme general de les obertures. Aquest és un concepte novedós i interessant que intenta conjugar la naturalesa amb l'element edificat.

Tot plegat ajuda a mitigar els rigors de les volumetries dels edificis estovant les seves característiques morfológiques i donant complexitat a les imatges construïdes.