Rehabilitació Nau ABB. Sabadell

Emplaçament
C/Marquès de Comillas amb c/ de les tres creus
Sabadell
Projecte
2004
Promotor
Ajuntament de Sabadell
collaborators
Quadrant, S.L
Superfície construïda
6.700 m²
Pressupost
2.000.000 €

Els objectius que predeterminen el projecte són:
Aconseguir la major permeabilitat, a nivell de la cota urbana del carrer, des de tots els costats, de cara a relligar tots els espais públics, la mobilitat de la ciutat, i l'accessibilitat de la nau pels diferents esdeveniments.
Obrir la nau, transversalment, a tota la influència de la Gran Via. Porxada.
Completar, només amb la coberta, el volum central de la nau fins al seu estat abans de l'enderroc (tres trams més). Volum de memòria històrica. Volum conclusiu. Magnificència de l'espai interior. Versatilitat d'usos (curses atlètiques fins a 100 m).
Eliminar, en el carrer de les Tres Creus, tot l'esforç, avui en dia obsolet, que fa la façana per fer alineació de vial. Cal deixar un pas més obert i recuperar la visió general de la secció de les naus metàl·liques, establint els porxos necessaris pel pas de vianants.
Pel cantó del riu Ripoll caldria establir una porxada sobre el carrer de Covadonga equivalent a la reculada del nou bloc d'habitatges. I, sobretot, ateses les necessitats d'implantació de programa en planta baixa, de col·locació del vestíbul, més les sortides d'emergència, més la circulació general de la plaça, pensem que és del tot necessari l'establiment d'un carrer interior (passatge). Aquest carrer interior, actuant sinèrgicament amb els baixos, que proposem comercials, del nou edifici sobre el carrer de Covadonga, ha de donar vitalitat urbana al fons de la plaça i dirigir els fluxos urbans més enllà de la pròpia Gran Via fins a arribar a la cornisa sobre el Ripoll.
Tot això, per evitar la formació d'un davant actiu i d'un darrera mort.