14 habitatges unifamiliars de luxe . La Roca del Vallès

Emplaçament
C/de les Passadores. Sector Vilalba
La Roca del Vallès
Projecte
2006
Promotor
Gestora Immobiliària del Besòs. S.A
Superfície construïda
12.760 m²
Pressupost
14.577.600 €