100 habitatges per a joves. Mataró

Emplaçament
C/St. Cugat amb Av. President Lluís companys
Mataró
Projecte
2004
Promotor
INCASÒL
collaborators
EnricGabarró
Superfície construïda
5.495 m²

Es proposen dos blocs d’habitatges longitudinals, que cerquen les vistes al mar i s’obren al paisatge. La plaça pública, com una plataforma davant la torre Llauder i amb zones enjardinades, és el punt de relació entre habitatges, equipaments i l’accés a l’aparcament que rep llum i ventilació natural gràcies a l’esglaonament de buits dins l’edifici.

Des del carrer Sant Cugat, l’espai s’allibera, inclús per damunt la torre Llauder, del trànsit de la zona densa d’habitatges a la ciutat dispersa. Els blocs amb 12 habitatges per planta, dues escales i ascensor estan distribuïts amb una passera central ventilada amb llum natural. Espai de relació comunitària amb visuals obertes. Les zones de servei dels habitatges estan situades a la zona central deixant lliures les façanes.

Es proposen buidats d’habitatges per afavorir l’obertura al paisatge i la captació de llum. 8 de cada 12 habitatges per planta disposen de façanes en cantonada i 4 per planta, de vistes directes al mar. Es busca una distribució oberta amb màxima flexibilitat espacial i màxima dimensió d’obertura a façana i la possibilitat d’obtenir quatre espais, ambients distints a l’habitatge. La disposició de les terrasses de manera aleatòria per maximitzar l’intimidat.