Banc jardinera Model Gramenet.

Projecte
2004
Obra
2006
Promotor
RGA Arquitectes
Contructora
Fundición de Hierros Colomer

Cada dia més el verd a les ciutats no es podrà plantar en el terreny natural. Objectes, mobles, pisos i sobretot, cobertes seran el receptacle artificial adequadament condicionat per acollir els arbres i les flors.

Sota aquesta perspectiva pren forma aquesta jardinera-banc o banc jardinera, capaç amb un sol tret d'aplegar i satisfer dues necessitats ineludibles a l'hora de dissenyar els entorns urbans: seure i gaudir de la vegetació.

Aquesta nova peça, permet, sola o amb d'altres, una confortable apropiació de l'espai públic, important missió del mobiliari urbà. A més a més, és un objecte de presència rotunda amb prou versatilitat per oferir superfícies sensibles de diversa qualitat (cautxú, fusta, pedra) i color, d'acord amb els valors contextuals i vegetals que l'envoltin.