Nau comercial i de postvenda d'automòbils MMCE. Granollers

Emplaçament
Ctra. de Granollers al Masnou. km. 15,5
Granollers
Projecte
2005
Obra
2006 - 2007
Promotor
Luidan, S.A
Superfície construïda
4.458 m²
Pressupost
2.826.226 €
Fotografia
Lourdes Jansana

Es tracta d'un multiconcessionari de cotxes situat al límit sud del terme municipal de Granollers. L'edifici construït es desenvolupa en planta soterrani, planta baixa i planta altell. L'accés a l'aparcament de la planta soterrani, al servei post venda i al concessionari es realitza lateralment des del carrer de Caterina Albert.
Es crea un envolvent genèric d'un sol material que conté tot l'edifici sense tenir en compte les parts interiors. Aquest envolvent respon a un aparador continu, i no està atent a les condicionants secundàries de l'edifici, com la topografia, el programa,etc. La subjecció del vidre es realitza a través de la pròpia estructura vertical de l'edifici. Per a fer possible aquest sistema es creen unes bigues horitzontals circulars subjectades entre pilars. Es realitza un tractament de serigrafiat de diferents densitats en alguns vidres, per a major control tèrmic i de transmissió lumínica en l'interior. L’estructura metàl·lica de la planta altell aconsegueix una llum de 20 m per a reforçar aquesta volumetria única i pura que respon a l'aparador universal.