Bloc de 48 habitatges. Montgat

Emplaçament
Ronda dels Països Catalans, 16-22º
Montgat
Projecte
2005 - 2006
Obra
2007 - 2009
Promotor
IMPSOL
Superfície construïda
4.480 m²
Pressupost
2.738.000 €
Fotografia
Lourdes Jansana

Dues estratègies bàsiques sustenten el projecte:

La primera, busca que tots els habitatges tinguin façana al mar i al sol.

La segona, opta per una alineació poligonal dels edificis molt assimilable a l’alineació corba del vial. En aquest mateix sentit i en lloc de treballar sota la concepció de dos blocs aïllats, s’ha considerat tota l’edificació com un sol volum construït interromput, tan sols, per un espai buit central. D’aquesta manera, es formalitza una façana urbana de major entitat, augmentant, alhora, la complexitat espacial dels espais intersticials.

Els accessos als habitatges es realitzen a través d’un corredor establert a la petita escletxa entre el terreny i la zona posterior del bloc. La planta d’aparcament és oberta, ventilada i lluminosa i està en contacte directe amb la zona enjardinada del projecte.

Tota la façana de llevant és ocupada per profundes terrasses, encarades a mar, amb una pell exterior metàl·lica que permet desenvolupar els diferents. usos i necessitats del programa interior i, alhora, mitigar els rigors de la volumetria compacte dels habitatges.