Bloc de 81 habitatges. Barberà del Vallès

Emplaçament
Parc de l'Europa
Barberà del Vallès
Projecte
2005 - 2007
Obra
2008 - 2009
Promotor
Proviure, S.L.U
Contructora
Beta Conkret, S.A
Superfície construïda
7.770 m²
Pressupost
4.300.000 €
Fotografia
L. Jansana, X. Renau

L’edifici es troba entre una plaça cívica i una rambla urbana perimetral, ocupant una posició central sobre la plaça i obrint-se a l’horitzó llunyà per damunt dels baixos edificis industrials que delimiten l’altra vorera de la rambla.

Jugant estratègicament entre el nombre màxim d’habitatges permesos i el gàlib urbanístic normatiu s’aconsegueixen crear dos grans espais col•lectius interiors al bloc. Un, situat a la planta primera i obert a l’espai públic de la plaça. L’altre, situat a la planta cinquena i obert al paisatge llunyà. Amb tot això s’aconsegueix que l’espai col·lectiu i d’accés als habitatges obtingui una especial qualitat ambiental i de relació.

El bloc planteja amb una volumetria contundent, regular i amb obertures iguals i repetides que accentuïn la percepció de la seva massa i, al mateix temps, donin major valor al buit interior. El color (blanc, verd, blau) s’utilitza, amb la variable llum del dia, per a accentuar, una certa dispersió textural que dóna lleugeresa a la imatge urbana de la seva volumetria i contradiu, deliberadament i a nivell perceptual, la inevitable associació entre massa i pes visual.