Centre d'Investigació en Nanociència i Nanotecnologia, CIN2. UAB. Cerdanyola del Vallès

Emplaçament
Universitat Autònoma de Barcelona.
Cerdanyola del Vallès
Projecte
2005 - 2006
Obra
2007 - 2010
Promotor
Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)
collaborators
Portell-Brunés Enginyers, S.L
Superfície construïda
6.726 m²
Pressupost
7.330.852 €
Fotografia
Lourdes Jansana
Premis
1r. premi. Concurs d'Idees convocat per el CSIC. 0

Edifici plantejat com una massa única porosa que abraça tot el perímetre del solar rectangular disponible, tancant-se a l’exterior i articulant tot el programa a través d’una successió de buits-patis interiors. Una figura repetitiva que respon a la secció variable dels espais de treball i que, seguint una mena de protocol fractal, organitza, en diverses posicions, totes les obertures amb la finalitat de modificar l’escala de l’edifici per mitigar els rigors d’una distribució repetitiva i, alhora, per assolir una distinció icònica emblemàtica de la pròpia institució dins el campus.

L’organització interior s’estableix rigorosament a partir d’una espina circulatòria central, que presenta, sospeses al sostre, tota la distribució de les instal·lacions. Un pati central d’accés permet accedir a l’edifici per ambdós cantons del campus. Tota l’envoltant és de formigó vist autocompactant amb aplicació final d’una veladura cromàtica.