Pla especial la Rasa dels Molins. Berga

Emplaçament
Rasa dels Molins
Berga
Projecte
2007
Promotor
Ajuntament de Berga
Superfície construïda
18.639 m²

Des de fa més de 100 anys que la ciutat de Berga té pendent la incorporació urbana i activa de l'àmbit de la Rasa dels Molins, espai natural residual i degradat, situat al cor de la vila. Només des d'aquí es pot revitalitzar el barri vell monumental, i només des d'aquí es pot cosir l’enorme fragmentació que pateix la ciutat en aquest punt. Per tot plegat i ensems amb la creació d'un centre d'interpretació per la Patum es preveu un gran projecte urbanitzador que inclou, també, la creació de 300 habitatges, un aparcament per a 200 vehicles, un àmbit terciari de més de 5.000 m2, i tot l'arranjament del buit com a verd públic enllaçat amb el passeig de la Indústria. Per estructurar tota aquesta operació s'han elaborat aquests criteris que estableixen unes primeres estratègies d'intervenció.
La urbanització de la Rasa dels Molins és una operació urbanística indestriable de la creació del nou Centre d'interpretació de la Patum. Berga i la Patum, ambdues, reclamen aquesta intervenció. Així doncs els criteris que fonamenten el Centre s'estenen al tractament urbanitzador de l'espai buit. Més enllà dels carrers que estructuren els habitatges, el tractament de l'espai verd s'argumenta amb la superposició del traçat del barri vell de la ciutat. Això dóna la pauta morfològica bàsica per organitzar el conjunt del Parc. Un Parc que, al enllaçar-se amb el passeig de la Indústria forma un dels conjunts verds més importants de la ciutat i un espai, en què el verd principal està format pels conjunts de vidalba i d'ufals necessaris per la celebració de la festa de la Patum. La vidalba com enfiladissa pels murs i talussos i l'ufals disposat en amples camps. Un espai públic que reflecteix el traçat de la ciutat i que palpita al ritme de la Patum. Un espai específic per Berga.