Passarel·la per a vianants. Manresa

Emplaçament
Via de Sant Ignasi
Manresa
Projecte
2006
Promotor
Ajuntament de Manresa
collaborators
Albert Mas
Superfície construïda
100 m²

“No one should be interested in the design of bridges. They should be concerned with how to get to the other side.” [“A ningú no li hauria d’interessar el disseny dels ponts. El que els ha d’importar és com arribar a l’altra banda.”]

Aquestes paraules de C. Price fan entenedora aquesta proposta de concurs, on és palesa la renúncia a l’andròmina d’una gran estructura per salvar una petita llum de 40 metres amb l’acceptació d’un pilar intermedi que permet d’harmonitzar el seu traçat amb la morfologia poligonal del traçat urbà i la mesura de l’escala històrica de l’antiga riera inscrita en la memòria del lloc. Silenci visual enmig d’un espai complex i, sobretot, submissió de l’espectacle habitual resultant de la lluita contra la gravetat als paràmetres específics de l’escala urbana local. Alhora, es concreta una figuració icònica precisa i emotiva basada en les aromes barroques de la mateixa forma asimètrica de l’espai urbà i de la seva memòria: un pòrtic principal daurat i una estructura secundària galvanitzada. Or vell i plata apagada i cansada.

“M’exalta el nou i m’enamora el vell”, diu Foix, però… “és el context el que sempre fixa el significat”, conclou Bateson.