Integració paisatgística i ambiental del traçat ferroviari en l'entorn del Riu Llobregat. El Prat de Llobregat

Emplaçament
Riu Llobregat (c. de les Moreres)
El Prat de Llobregat
Projecte
2006
Promotor
Ajuntament del Prat de Llobregat
collaborators
Albert Mas
Superfície construïda
280 m²
Pressupost
750.870 €

El projecte proposa una nova passarel·la sobre la ronda de Llevant, junt a la confluència amb el carrer Anselm Clavé, connectant el solar que hi ha a la banda nord d'aquest, situat a la prolongació del la franja de terreny alliberada pel soterrament de les línies ferroviàries, i el passeig de ribera del marge dret del riu Llobregat.
El disseny de la nova passarel·la ha estat molt condicionat per la presència d'una caseta de bombament d'aigües residuals, la qual s'ha estat construint simultàniament amb la redacció d'aquest projecte. Aquesta, situada a l'esmentat solar, ha de servir de base per l'accés a la passarel·la des d'aquell costat.
L'estructura de la passarel·la, en planta, té forma de L, amb un tram principal pla, paral·lel al costat més llarg de la caseta de bombament, i un tram paral·lel al mur d'endegament del riu, amb un pendent suau que permet salvar el desnivell existent. En el punt de canvi de direcció s'hi crea una petita placeta-balcó sobre el riu.