Millora del vial de la Ctra. N-II. Tàrrega

Emplaçament
Ctra. N-II, Km.502,20-509,00
Tàrrega
Projecte
2007 - 2008
Obra
2008 - 2010
Promotor
Ajuntament de Tàrrega
Pressupost
7.954.566 €

El projecte planteja l'arranjament de 7 quilòmetres de carretera que travessen Tàrrega. Aquest projecte ha de representar per a la ciutat no tan sols la solució d'una disfunció viària i urbana, sinó també, la possibilitat de bastir un gran projecte de ciutat capaç de generar il·lusió col·lectiva a partir d'encertar amb un disseny que ha de generar identitat local i específica per un cantó, i al mateix temps, voluntat i capacitat de situar la ciutat dins el concert i el flux econòmic i cultural de les ciutats emprenedores i innovadores. Tàrrega és abans que res un paisatge. La carretera que travessa Tàrrega no ha de ser només un pas de vehicles sinó la gran oportunitat de fer entrar el paisatge de l'Urgell a l'interior de la ciutat. Aquesta voluntat s'ha de manifestar en la definició del paviment (color, textures, especejament) i l'elecció de l'arbrat.