Blocs de 76 habitatges a La Mina. Sant Adrià del Besòs

Emplaçament
Illa O(R12). Barri de La Mina
Sant Adrià del Besòs
Projecte
2007
Obra
2008 - 2010
Promotor
INCASÒL + Consorci del Barri de la Mina
Superfície construïda
10.107 m²
Pressupost
6.158.264 €
Fotografia
Lourdes Jansana

D’acord amb el planejament, els habitatges que han d’allotjar els veïns del barri de la Mina s’han de disposar en tres volumetries diferents de cara a buscar una fragmentació volumètrica més digerible per l’entorn. Una edificació allargada i lineal ocupa tot el front de façana al carrer de Llull. Els altres dos blocs es disposen al darrera. Tots s’assenten sobre una planta baixa comercial deixant una franja interior d’espai obert i exterior amb accessibilitat pels seus extrems als carrers urbans.

Un aparcament en planta soterrani ocupa tot el perímetre de la parcel·la.

La principal preocupació programàtica del projecte ha estat la centralització en una única planta baixa de la diversa articulació volumètrica.

La façana es construeix amb panells de formigó prefabricat de gran escala i de colors diversos, emfasitzant una certa verticalitat, sovint, fragmentària