Escola d'Arquitectura. Campus Bellisens. Reus

Emplaçament
Campus Bellisens
Reus
Projecte
2006
Promotor
Universitat Rovira i Virgili / DURSI. Generalitat de Catalunya
Superfície construïda
7.249 m²
Pressupost
11.000.000 €

CAMPUS: L'escola d'Arquitectura s'ha d'entendre com a part integrant d'un conjunt més complex i heterogeni que és el futur Campus Bellisens, un punt de trobada físic i intel·lectual de diferents nivells de coneixement: general (de tot el campus) i específic (de cada centre).
PREXISTÈNCIES: Acceptació de l'edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empreserials (també actual Escola d'Arquitectura) com element generador de pautes exportables a la resta del Campus.
ESCALA: Creació d'un sistema obert i flexible que no oblida l'escala de l'ésser humà i afavoreix l'equilibri entre interior i exterior.
“MAT-BUILDING”: Creació d'un edifici catifa de planta baixa que connecta tot el campus horitzontalment i on es situaran tots els espais de relació genèrica (biblioteca, cafeteria, botigues, copisteria,...)
CAMPUS VERTICAL: Expansió en alçada amb caràcter d'espai públic com a perllongació del Campus horitzontal.
RELACIÓ ENTORN-PROGRAMA: L'Escola d'Arquitectura com la resta d'edificis del Campus es composa com un volum que s'adapta i evoluciona a partir del seu programa específic (aules de dibuix, docència, departaments,...) i de la seva relació amb l'entorn (vistes, orientació, patis..)
PREFABRICACIÓ: Adaptació a un sistema estructural i constructiu basat en el modelatge i la prefabricació en formigó armat amb la finalitat de reduir costos de muntatge i unificar criteris en les diferents fases de creixement del campus. Tots els materials utilitzats han de ser durables i de baix manteniment.
SOSTENIBILITAT: La construcció de l'Escola d'Arquitectura i de la resta del campus ha d'establir estratègies per disminuir l'impacte ambiental i comprometre l'Escola en un procés irrenunciable cap a la sostenibilitat.