Habitatges de VPO en régim de lloguer. Màlaga

Emplaçament
Sector Soliva Este
Màlaga
Projecte
2006
Promotor
Foment de l'HAbitatge Assequible