Edifici de 8 habitatges. Arenys de Mar

Emplaçament
C/Pas sota estudi
Arenys de Mar
Projecte
2007
Promotor
Federic Quintana
Superfície construïda
1.924 m²
Pressupost
752.585 €

Construcció d'un edifici d'habitatges, locals comercials i aparcament al Pas Sota Estudi, al centre d'Arenys de Mar. Aquest projecte té alguna singularitat ben marcada justament la del seu emplaçament: la seva centralitat i la contigüitat visual amb la façana principal de l'Església (barroca, de mitjan segle XVIII) .
Pel que fa l'estratègia distributiva, atenent a la particularitat de disposar d'una gran longitud de façana, i de no tenir, en canvi, l'opció de ventilació creuada al pati d'illa, s'ha plantejat el programa bàsic d'habitatge amb totes les peces principals donant a carrer i evitant els celoberts. El vestíbul de planta, doncs, se situaarrambat a la mitgera. Cal abordar, la resposta significativa pertinent d'un programa domèstic del segle XXI que ha de conviure, sense deixar de pertànyer rabiosament a la seva època, amb veïns tan singulars com, en primer lloc i davant per davant, amb la magnífica façana barroca de l'Església i en segon lloc, amb la tradicional configuració de façana de les cases de cos del rial de Sa Clavella. Per acabar-ho d'adobar, tot plegat presidit pel fantasma de la mitgera abans esmentada, que gairebé, converteix en tragicòmic, qualsevol verbalisme voluntarista i redemptor, a posteriori.